Angel Sequeiros. O seu legado.

O máis xove de seis irmans, Ángel Sequeiros naceu no ano 1920, no seo dunha humilde familia campesina galega.

Tras casarse, seu carácter inquieto e emprendedor levoulle a traballar en varios países de Sudamérica

Na súa volta a Galicia, a principios dos sesnte, comprou “Quinta Gaviñeira” , una propiedade solariega na que encontrábase ancestrais viñedos de albariño. Poucos anos despois comezou a expandir a plantación da que obtemos a noso albariño.

Dexesamos que disfruten dos viños atlánticos Ángel Sequeiros tanto coma nos criándoos.